Разследвания и новини без цензура

вторник, 23 юли, 2024

разследваща журналистика и новини без цензура

|

info@obektivno.bg

Американско НПО ще изследва политическите нагласи на избирателите в България

Американско НПО – Националният демократически институт (НДИ) – търси предложения за организиране, провеждане и анализ на поредица от изследвания в България. Това става ясно от обява, публикувана на 9 февруари в информационния портал на НПО-тата в България.

Националният демократически институт се подпомага основно от американското и други западни правителства, от големи корпорации и от нестопански организации като фондация „Отворено общество“, според данни, публикувани на сайта му.

Целта на това изследване в България е „да се установят и анализират преобладаващите нагласи, мисли, вярвания и чувства сред избирателите, включително мотивация и загриженост относно политическите партии и тяхната ефективност при осигуряването на политическо и правителствено лидерство, настроения при гласуване и по критични въпроси на реформите около корупцията и чужда дезинформация“, пише в обявата.

В нея се подчертава, че „ще се проведат поне две фокус групи със симпатизанти на водещите партии ГЕРБ, ПП, БСП, ДПС“. „Възраждане“ и ИТН не са посочени в съобщението.

Пълният текст на обявата гласи:

Обхват на услугите

Националният демократически институт планира 10 фокус групи, всяка от 45-90 минути, състоящи се от 6-12 души в периода 1 март – 20 април 2024 г. на различни места в България. Фокус групите трябва да включват представителна извадка от социални групи, включително хора с увреждания, лица от слабо представени групи (като роми, младежи, лица от различни етнически общности), гласоподаватели за основни политически партии, нерешили гласоподаватели и избиратели от уязвими групи, по различни теми, отнасящи се до техните възприятия, мисли, вярвания, очаквания и препоръки за демокрация, добро управление и стандарти за отчетност за политическите партии.

Ще се обърне специално внимание на въпроси, свързани с политическата корупция, финансиране на политически партии и избирателни системи, приоритети и ценности, които избирателите търсят в своите избрани лидери, както и въпроси като участието на жените, включването на младежи и етнически малцинства във вземането на решения, и въздействието на руската дезинформация върху нагласите на избирателите.

Ще се проведат поне две фокус групи със симпатизанти на водещи партии на ГЕРБ, ПП, БСП, ДПС

Очаквани резултати и индикативен график

Организиране и провеждане на 10 фокус групи по съгласувана методология, финансово предложение и времева рамка. Ръководствата за дискусии за фокус групите ще бъдат изготвени в сътрудничество с НДИ. От избраната агенция ще се очаква да осигури подходящи помещения и оборудване за фокус групите и отделно пространство за служителите на НДИ, които наблюдават дискусиите във фокус групите. Оборудването, използвано в помещенията, е за сметка на изследователската агенция. Избраната изследователска агенция ще предостави на НДИ преписи от всички проведени фокус групи в рамките на една седмица след провеждането на последната фокус група – до 29 март 2024 г.

Анализ на всяко проучване на фокус група на английски език, изпратено до НДИ не по-късно от десет дни след провеждането на последната фокус група. Версията, която НДИ получава, трябва да бъде окончателната версия на доклада, написана четливо и редактирана и коригирана за сметка на изследователската агенция – до 12 април 2024 г.

Окончателен доклад от изследването, състоящ се от всички фокус групи, представящи разбити данни по възраст, пол, образование, населено място, социален статус – и визуализации на констатациите на основните въпроси на изследването. Анализът трябва да съдържа резюме от до пет страници, което да включва общите заключения на всички фокус групи и заключенията, направени по всяка тема – до 24 април 2024 г.

До 10 PowerPoint презентации с основните констатации (на английски език), насочени към заинтересованите страни, както е посочено от НДИ. Презентациите на фокус групите ще бъдат планирани след консултация с НДИ до 3 май 2024 г.

Инструкции за кандидатстване

НДИ иска услугите на агенция с подходящи фокус групи и опит в проучване на общественото мнение, за да проведе това качествено изследване в България. Кандидатите трябва да изпратят пакет от предложения със следните документи и информация:

Техническо предложение с декларация за разбиране на текущата среда и политическа ситуация в България, демографска оценка на избирателните групи и оценка на до 10 общини, върху които ще се фокусира изследването, с обосновка защо тези общини са предложени.

Методология и предложение за фокус групите, включително обхвата и хипотезите на изследването, основните въпроси, инструментите и начините за набиране на участници в групите, предложените места, графика за провеждане на фокус групите и всяка друга информация, счетена за уместна от кандидат.

Автобиография(и) на персонал за управление на проекти, посочващ предишен съответен опит, включително най-малко пет години опит в провеждането на качествени изследвания в България. Списък с предишни клиенти и информация за контакт. Предложение за бюджет.

Обективно
Обективноhttps://obektivno.bg
Обективно.БГ е независима медия за разследваща журналистика, новини без цензура и всички гледни точки.

Подкрепа за независимата журналистика

Обективно.БГ не се финансира от правителства и фондации и разчита единствено на подкрепата на своите читатели.

Разследвания
Свързани публикации

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.