Разследвания и новини без цензура

събота, 22 юни, 2024

разследваща журналистика и новини без цензура

|

info@obektivno.bg

ДБ искат проверка дали пилонът с българското знаме в Рожен е законен

Депутати от ДБ са сезирали инстутуциите да извършат проверка за законност на проекта за поставяне на българското знаме в Рожен.

Идеята и реализацията на проекта „Пилон Рожен“ са на фондация „Наследство в бъдещето“ и започна на 9 юни. Българското знаме ще бъде издигнато на пилон на височина от 111 метра в Родопите. То ще бъде най-високото знаме на пилон в Европейския съюз,  флагът, поставен на най-висока надморска височина в света (1430 м) и 14-ти по височина в света.

В социалните мрежи тръгна петиция срещу проекта за българския флаг, а депутатите от ДБ се похвалиха във Фейсбук, че са сезирали държавата за проверка на строителството. Ето какво написа депутатът от ДБ Владислав Панев:

„С Илина Мутафчиева внесохме въпроси до земеделския и регионалния министри за спазването на законовите процедури при поставянето на пилона с българското знаме в Рожен.

Въпроси към министъра на земеделието, Кирил Вътев: „Както е видно от снимките, с които разполагаме, при изграждането на Пилона става въпрос за изкоп, арматура, наливане на бетон. Това са дейности, които съгласно Закона за устройство на територията се характеризират като строителство. В тази връзка проведена ли е процедура по промяна предназначението на земеделския имот за неземеделски цели. Процедурата, по промяна предназначението съпътствана ли е от проект решение на Общински съвет Смолян и становища на други институции? Инвестиционното намерение разгледано ли е в цялост? Има информация, че пилонът е преместваем обект. С оглед на това, че се касае за обект, чийто фундамент е бетонов и вкопан в земята, считате ли че същият може да се приеме, като преместваем с оглед дефиницията, че преместваем обект е този, който може да бъде преместен в цялост на друго място“?

Въпроси към министъра на регионалното развитие и благоустройство, Андрей Цеков: „Издадено ли разрешително за строеж. За какъв обект – пилона и фундамента разгледани ли са в цялост, в съответното разрешително. Влязло ли е в сила разрешителното и кога? Извършен ли е контрол по разрешителното? За обекта има ли изготвен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и същият в съответствие ли е с Общия устройствен план на община Смолян? Разгледан ли е Подробен устройствен план на сесия на Общински съвет и ако да, на кое заседание, какво е решено? Обявен ли е Подробният устройствен план на собствениците на съседните имоти“?

Това не е първият сигнал срещу поставянето на българкото знаме в Рожен. На 12 юни 2023 г. по сигнал, постъпил от „Сдружение за дива природа Балкани“, експерти на РИОСВ – Смолян са направили проверка на извършване на строителство в района на Защитена местност „Рожен“.

При проверката на място е констатирано, че се извършват строително-монтажни работи по реализация на инвестиционно предложение: „Изграждане на внушителен пилон с височина 111 метра“ с възложител Фондация „Наследство в бъдещето“, гр. Смолян. РИОСВ – Смолян се е произнесъл за реализацията на инвестиционното предложение, по реда на Наредбата за оценка за съвместимост.

Със становище от Наредбата компетентният орган по околна среда е направил преценка, че така представено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Закона за опазване на околната среда и предвид това не подлежи на процедура за извършване на задължителна оценка на въздействието върху околната среда) или преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Поземленият имот, в който се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Обективно
Обективноhttps://obektivno.bg
Обективно.БГ е независима медия за разследваща журналистика, новини без цензура и всички гледни точки.

Подкрепа за независимата журналистика

Обективно.БГ не се финансира от правителства и фондации и разчита единствено на подкрепата на своите читатели.

Разследвания
Свързани публикации

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.