Разследвания и новини без цензура

неделя, 19 май, 2024

разследваща журналистика и новини без цензура

|

info@obektivno.bg

ЕК заплаши България и още 11 членки: „Намалете замърсяването до два месеца или ще има последици“

Европейската комисия  (ЕК) призовава 12 държави членки, сред които и България, да спазват законодателството на ЕС относно замърсяването на въздуха и да намалят емисиите си на няколко замърсители, за да ограничат замърсяването на въздуха.

Брюксел реши да изпрати допълнително официално уведомително писмо на три държави членки Люксембург, Полша и Румъния и мотивирано становище на девет държави членки България, Ирландия, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Австрия, Португалия и Швеция за това, че не са осигурили правилното изпълнение на ангажиментите си за намаляване на няколко замърсители на въздуха, както е посочено в Директива (ЕС) 2016/2284 за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители („Директива за НТЕ“), пише в изявление на Комисията.

Директивата за НТЕ определя национални задължения за намаляване на емисиите на пет основни замърсители на въздуха: азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, серен диоксид, амоняк и фини прахови частици.

Тези замърсители допринасят за лошото качество на въздуха, като оказват значително отрицателно въздействие върху човешкото здраве и околната среда. Националните ангажименти трябва да бъдат изпълнявани от всяка държава членка всяка година между 2020 и 2029 г., като от 2030 г. нататък се предвиждат по-амбициозни намаления. От държавите членки се изисква също така да създадат национални програми за контрол на замърсяването на въздуха, за да покажат как тези ангажименти за намаляване ще бъдат изпълнени.

През януари 2023 г. Комисията изпрати официално уведомително писмо до 14 държави членки, които не са изпълнили своите ангажименти за намаляване на емисиите за 2020 г. за един или повече замърсители, обхванати от Директивата за НТЕ. През февруари 2023 г. държавите членки представиха последната си национална инвентаризация на емисиите, която включваше емисиите за 2020 и 2021 г., придружена от информационен доклад.

Европейската комисия анализира последните инвентаризации, заедно с друга информация, докладвана от държавите членки (прогнози за емисиите за 2025 г. и 2030 г.; актуализирани национални програми за контрол на замърсяването на въздуха или актуализирани политики и мерки, когато е целесъобразно), и стигна до заключението, че България, Ирландия, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Австрия, Португалия и Швеция продължават да изпълняват своите ангажименти за намаляване на емисиите.

Комисията стигна до заключението, че Полша и Люксембург не са изпълнили ангажиментите си относно замърсителите, които все още не са включени в официалното уведомително писмо, изпратено през януари 2023 г. За Румъния първата й национална програма за контрол на замърсяването на въздуха, представена през 2023 г., не включва достатъчно мерки за осигуряване на необходимото намаляване на емисиите.

Поради това Европейската комисия изпраща допълнителни официални уведомителни писма на Люксембург, Полша и Румъния, които разполагат с два месеца, за да отговорят и да отстранят недостатъците, изтъкнати от Комисията. Ако Комисията не получи задоволителен отговор, тя може да реши да издаде мотивирано становище.

Освен това Комисията реши да издаде мотивирано становище на България, Ирландия, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Австрия, Португалия и Швеция, които разполагат с два месеца, за да отговорят и да предприемат необходимите мерки. В противен случай Комисията може да реши да сезира Съда на Европейския съюз, се казва в изявлението.

Чрез месечния си пакет от решения за установяване на нарушение Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите членки за неизпълнение на задълженията им съгласно правото на ЕС. Тези решения, обхващащи различни сектори и области на политиката на ЕС, имат за цел да гарантират правилното прилагане на правото на ЕС в полза на гражданите и предприятията.

Обективно
Обективноhttps://obektivno.bg
Обективно.БГ е независима медия за разследваща журналистика, новини без цензура и всички гледни точки.

Подкрепа за независимата журналистика

Обективно.БГ не се финансира от правителства и фондации и разчита единствено на подкрепата на своите читатели.

Разследвания
Свързани публикации

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.