Разследвания и новини без цензура

сряда, 17 юли, 2024

разследваща журналистика и новини без цензура

|

info@obektivno.bg

КНСБ: Правителството се опитва да фалира НЕК

Изключително сме притеснени, че отново се повдига въпросът за изплащане от страна на държавните енергийни дружества на дивидент в размер на 100% от печалбата за финансовата 2022 г. в срок до 15 декември 2023 г. Това заявяват от КНСБ в становище до медиите относно проект на разпореждане на Министерски съвет за отчисления в размер на 100% от печалбата за финансовата 2022 г. на „Национална електрическа компания“ ЕАД, които трябва да бъдат внесени в полза на държавата.

На мнение сме, че е лишено от логика в края на 2023 г. да се иска разпределяне на дивидент в размер на 100% от печалбата за финансовата 2022 г., без да се взимат предвид тежките и трайни негативни последици за гарантиране на енергийните доставки в страната, посочват от КНСБ.

„Обръщаме внимание на обстоятелствата около кризисната ситуация през ноември 2023 г. Тогава хиляди служители на ЕСО и на електроразпределителните дружества работиха при изключително тежки условия за отстраняване на последствията от снежната буря. При това част от проблема беше дългосрочната политика на подценяване на нуждата от инвестиции, но също така и от ограниченията за поддържане на достатъчен и високо мотивиран персонал“, пише в становището.

Предложенията за отнемане на 100% от печалбата ще задълбочи още повече вече видимите за всички потребители проблеми, заявяват от КНСБ.

По-долу представяме детайлна информация за отрицателните ефекти от такова решение, относими към дейността и  функциите на НЕК, но такива ефекти ще се задълбочат и в другите енергийни дружества, пише в становището.

  1. Невъзможност за реализация на ремонтната и инвестиционната програми. В случая на НЕК това касае плановете за възстановяване на ПАВЕЦ „Чаира“ и развитието на проект „Яденица“.

Правителството декларира ясно намеренията си за осъществяване на справедлив енергиен преход, който обхваща редица производствени мощности, при абсолютната неяснота към момента как и докога ще функционират въглищните централи и как ще се гарантира енергийната сигурност на страната. НФЕ-КНСБ и НСФЕБ-КНСБ, страни по подписаното на 3 октомври 2023 г. Споразумение със синдикатите, следим дейностите и мерките за изпълнение на същото от страна на правителството.

По време на редица срещи с Министерство на енергетиката и експерти от сектора беше ясно заявявано значението за българската енергетика на ПАВЕЦ „Чаира“, проект „Яденица“, държавните ВЕЦ.

Категорични сме, че отчисляването на дивидент в размер на 100% от печалбата на НЕК за финансовата 2022 г. е в пълно противоречие със заявените намерения за развитие на националната компания като лидер в региона и гарант за енергийната сигурност.

Компанията се поставя умишлено в позиция на невъзможност да изпълни вече одобрената ремонтна и инвестиционна програма за 2024 г., в които са заложени дейности по възстановяване на работата на всички хидроагрегати на ПАВЕЦ „Чаира“; проект „Яденица“; проекти за изграждане за два нови ПАВЕЦ-а (ПАВЕЦ Батак и ПАВЕЦ Доспат; основни ремонти и редица други дейности, които гарантират работата на държавните ВЕЦ и поддържане на язовирите).

НЕК е дружеството, което е основен източник на балансираща мощност в пиковото натоварване на енергийното потребление. В предстоящи неясни времена умишленото саботиране на енергийната сигурност чрез лишаване на НЕК от финансови средства да изпълнява задълженията си е абсолютно недопустимо.

Призоваваме да се учим от историята, най-видно от аварията от 2022 г. в ПАВЕЦ „Чаира“, която недвусмислено показа, че за да работят съоръженията надеждно, то те следва да бъдат поддържани своевременно и ремонтите трябва да са обезпечени с нужните финансови средства. С отнемане на финансовия ресурс на НЕК това няма как да се случи!

  1. Необходимост от осигуряване на допълнително финансиране/заем с цел изплащане на дивидента, което възникна при НЕК, но ще възникне и при други дружества.

Отново лишено от логика в годината, в която дружеството успя да покрие натрупаната финансова загуба за последните десет години, която отново беше в резултат на политически и регулаторни решения, се прави опит за повторно фалиране на дружеството.

Настояваме да бъде взета предвид действителната финансова възможност на дружеството за изплащане на дивидента, както и задълженията по настоящи кредити, задължения към производители на електрическа енергия и забавените плащания от Фонд Сигурност на електроенергийната система (Фонд СЕС).

Непремереното решение за изплащане на дивидент в размер на 100% за 2022 г. ще наложи дружеството да осигури допълнително финансиране или заем, което от своя страна ще доведе до намаляване на кредитния рейтинг на НЕК, по този начин лишавайки дружеството от възможността да привлича бъдещи външни финансирания за модернизация и разширяване на дейността.

  1. Изменения в Закона за енергетиката, касаещи дейността на НЕК

НФЕ-КНСБ и НСФЕБ-КНСЕБ многократно алармираха при обсъждането на измененията в Закона за енергетиката, че с част от промените се създава нов казус със значителен негативен ефект върху НЕК.

Приетите промени не дадоха яснота относно механизма и схемата за възстановяване на ценовия дефицит за компанията от решения на КЕВР в предходни години. От друга страна, въпреки отпадането на дейността обществена доставка, се запазва действието на дългосрочния договор с ТЕЦ „Ей И Ес Марица изток 1“, по който НЕК е страна, но не бяха приети промени, които да укажат как ще бъде компенсирано дружеството, за да не търпи необосновани негативни финансови последици.

От гледна точка на представителството на работниците и служителите в НЕК браншовите структури не могат да стоят безучастно към случващото се, тъй като:

Изплащането на дивидент в размер на 100% от печалбата за 2022 г. ще доведе до:

– Невъзможност за реализиране на ремонтната и инвестиционна програма, а от там и до осигуряване на надеждно, безаварийно и безопасно функциониране на системите, което би застрашило живота и здравето на работещите;

– Невъзможност за компенсиране на непрекъснато растящите разходи на работниците и служителите свързани с инфлация, нестабилна политика и несигурност, като и в момента инфлацията от предходни години не е компенсирана изцяло;

– Всичко това ще доведе до социално напрежение, което не е от полза нито за синдикати и работещи, нито за държава и работодатели!

Наясно сме, че се преследва цел – влизане в еврозоната, но нека това не бъде само за сметка на държавните дружества в енергетиката и работещите в тях, посочват от КНСБ.

В крайна сметка с действията си държавата възпрепятства развитието на държавните енергийни дружества и ги обрича на постепенно излизане от пазара поради липса на конкурентоспособност. Това противоречи на принципите за добро управление и е в разрез с обществения интерес, защото без тези дружества цените на нашия пазар ще станат непоносими за битовите потребители, а сигурността на доставките на електрическа енергия ще бъде силно ограничена, пише в становището.
Подчертаваме, че технологичните иновации и икономиката на бъдещето се основават на увеличено потребление на електрическа енергия и гарантиране на нейното качество, а исканията за поредно изземане на финансовия ресурс окончателно ще извади държавната компания от енергийната надпревара в региона.

  1. Въвеждане на промени за работа при пазарни условия

Въведените ценови тавани и промяната е приоритетите при разплащане от Фонд СЕС вече създават допълнителни финансови затруднения за НЕК, а отнемането на 100% дивидент не помага за тяхното компенсиране.

Прилагането на таван на пазарните приходи за водноелектрическите централи, собственост на НЕК, които са подязовирни и по правило не попадат в задължителната разпоредба на Регламента, но те са включени в приетия закон приложим за България.

Производството от подязовирни ВЕЦ с команден режим на работа покрива часовете с пикови товари и следователно работи в екстремни режими на работа с чести пускания и спирания. Този вид работа натоварва съоръженията и ги амортизира значително по-бързо от работа в базов режим. С по-високите цени, постигани в часове с пиково търсене на енергия, се осигурява по-голям приход и съответно по-добра възможност за ремонт и инвестиции в тези ВЕЦ. Като се отчитат специфичните нужди за модернизация и рехабилитация на ВЕЦ и ПАВЕЦ и тяхната роля за гарантиране на сигурността на снабдяването с електрическа енергия, следва да се гарантира дългосрочната финансова стабилност на тези производители.
Настояваме да се възстанови решението за разпределяне на дивидент от страна на държавните енергийни дружества в размер на 50% от печалбата за финансовата 2022 г., за да не се предизвиква умишлено сътресение в дружествата, чрез лишаването им от възможността да изпълнява своите задължения, се казва в изявлението на КНСБ.

Още по темата: Край на по-евтиния ток за бита и задължителна поне 60% зелена енергия за домакинствата 

Обективно
Обективноhttps://obektivno.bg
Обективно.БГ е независима медия за разследваща журналистика, новини без цензура и всички гледни точки.

Подкрепа за независимата журналистика

Обективно.БГ не се финансира от правителства и фондации и разчита единствено на подкрепата на своите читатели.

Разследвания
Свързани публикации

1 COMMENT

  1. Даже вече го е направило.Факта,че с всеки изминал месец токът поскъпва е достатъчно красноречив!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.