Разследвания и новини без цензура

събота, 22 юни, 2024

разследваща журналистика и новини без цензура

|

info@obektivno.bg

ЕК: Ситуацията с бедността в България е критична

България е изправена пред значителни предизвикателства, свързани с бедността и социалното включване. Това пише в доклад за заетостта в ЕС на ЕК. Най-тежка е ситуацията в Румъния и България, следвани от Гърция и Испания.

Общият дял на хората в риск от бедност или социално изключване в България, въпреки скорошните намаления, възлиза на 32,2% и е един от най-високите в ЕС, като средното ниво за Евросъюза е 21,6%, което според ЕК определя ситуацията в България като критична.

Рискът за изпадане в бедност е особено висок за хората с увреждания, живеещите в селски и отдалечени райони и ромското население в страната ни. В този контекст социалните трансфери (с изключение на пенсиите) са имали ограничено въздействие, намалявайки бедността едва с 24,4% при средно за ЕС намаление с 35,3%.

Освен това неравенството, измерено като квинтилно съотношение на доходите (съотношението на общия доход, получен от 20-те % от населението с най-високи доходи, към този, получен от 20-те % от населението с най-ниски доходи), остава критично и е сред най-високите в ЕС: 7,3% в България спрямо средно 4,7% в ЕС.

България все още е изправена пред предизвикателства, свързани с формирането на умения. Делът на възрастните хора с поне основни цифрови умения остава нисък (31,2% в България спрямо средно 53,9% за ЕС през 2021 г.). Укрепването на придобиването на умения от възрастни хора, включително в цифровата област, е важно за зеления и цифров преход, пише Еврокомисията.

В същото време делът на преждевременно напусналите образователната система в България намалява до 10,5%, близо до средното за ЕС ниво от 9,6%. Този дял обаче остава особено висок в селските райони (19,1%) на страната.

Пазарът на труда в България напоследък се подобрява, но предизвикателствата се запазват, особено по отношение на хората с увреждания и младежите.

България показа силно възстановяване на пазара на труда с рекордно висок процент на заетост (75,7% от трудоспособното население през 2022 г.) и стабилно намаляване на нивото на безработица до 4,3% през миналата година.

През 2022 г. заетостта сред хората с увреждания в България обаче все още е значително по-ниска от средната за ЕС. Същевременно, въпреки че намалява през последните няколко години, делът на младите хора, които нито са заети, нито се обучават, е 15,1%, оставайки над средното за ЕС ниво от 11,7%.

Източник:dir.bg
Обективно
Обективноhttps://obektivno.bg
Обективно.БГ е независима медия за разследваща журналистика, новини без цензура и всички гледни точки.

Подкрепа за независимата журналистика

Обективно.БГ не се финансира от правителства и фондации и разчита единствено на подкрепата на своите читатели.

Разследвания
Свързани публикации

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.