Разследвания и новини без цензура

четвъртък, 13 юни, 2024

разследваща журналистика и новини без цензура

|

info@obektivno.bg

Населението на България намалява с един град на година

Населението на България намалява с един град всяка година. Причината за това са малкото раждания на фона на високата смъртност. Това показват данните на Националния статистически институт за 2022 г. В резултат пенсионерите вече са над два пъти повече от децата.

През 2022 г. населението на България намалява до 6,447 млн. души. Намаляваме с 34 774 души, или приблизително колкото е населението на град като Монтана.

Мъжете в България са малко над 3 млн. (48,1% от населението), а жените са 3,348 млн. Във всички области има спад на населението, с изключение на София и Кърджали. В столицата населението нараства с 5796 души и достига 1,28 милиона.

В края на 2022 г. хората в страната над 65 години са 1,515 млн., или 23,5% от населението. Делът на жените на възраст над 65 години е 27,4%, а на мъжете – 19,3%. Тази голяма разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях, посочват от НСИ. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 53 години. С нарастването на възрастта се увеличават делът на жените от общото население на страната. При жените най-голям е делът на тези на възраст от 65 до 69 години.

По региони хората над 65 години имат най-висок дял в областите Видин (31,1%), Габрово (30%) и Кюстендил (28%), а най-малък в София (столица) – 19,2%, Варна – 21,4%, и Благоевград – 21,6%.

Тенденцията за застаряване на населението е характерна за целия Европейски съюз. Но у нас делът на хората над 65 години е по-голям от средното за Общността ниво. За страните от ЕС делът на населението над 65 години е 21,1%. Най-висок е този дял в Италия (23,8%) и Португалия (23,7%). В 16 страни, включително и България, делът на населението над 65 годишна възраст е над 20%.

Децата до 15 години в страната са 913 419, или 14,2% от населението. А броят на пенсионерите е над два пъти по-голям – малко над 2 млн. души. Делът на децата до 15 години е най-голям в областите Сливен – 18,9% от населението на областта, Ямбол – 15,2%, и Бургас – 15,1%. Децата в България са по-малко спрямо повечето страни от ЕС. Делът на най-младото население в ЕС е 15%, като най-малък е този дял в Италия – 12,7%, Португалия – 12,8% и Малта – 13,4%, а е най-голям в Ирландия – 19,7%, Швеция – 17,6% и Франция – 17,5%.

Застаряването на населението в България през годините води до повишаване на неговата средна възраст, която от 40,4 години през 2001 г. нараства до 45,2 години в края на 2022 г. Средната възраст на населението в градовете е 44,3 години, а в селата – 47,5 години.

Липсата на млади хора, които да заместят тези, които излизат в пенсия, променя пазара на труда. Населението в трудоспособна възраст (които не са достигнали години за пенсиониране) е 3,775 млн. души, или 58,5% от населението на страната. Над трудоспособна възраст са 1,695 млн. души, или 26,3%, а под трудоспособна възраст са 978 хил. души, или 15,2% от населението на страната.

Към края на миналата година на всеки 100 души, излизащи от трудоспособна възраст, има само 66 млади, които тепърва започват трудовата си кариера. За сравнение, през 2001 г. 100 души, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 124 млади хора.

За година са починали 118 814 души, а родените деца са само 56 596, показват данните на НСИ. Населението на страната през 2022 г. щеше да намалее с над 62 хил. души, ако не бяха мигрантите. За година над 13 хил. души са напуснали страната. Но над 40 хил. души от други страни са дошли да живеят в България.

Смъртността в България е най-високата сред страните от ЕС. У нас броят на умрелите е 18,4 на 1000 души от населението. За страните от ЕС смъртност е много по-ниска – 11,9‰. С най-ниска смъртност са Ирландия – 6,8‰, Люксембург – 7‰, и Малта и Кипър – 8‰.

Родените през 2022 г. деца в България са 2082 по-малко спрямо предходната година. Раждаемостта у нас е 8,8 деца на 1000 души от населението, при 9,1 деца на 1000 души средно за ЕС. В България през 2022 г. броят на родените момчета (28 923) е по-голям от този на момичетата (27 673), или на 1000 момчета се падат 957 момичета. Най-висока е раждаемостта в областите Сливен – 12,2‰, София (столица) – 10‰, и Пловдив – 9,7‰.

През 2022 г. 13 175 души са напуснали страната и са се установили за постоянно в чужбина. Най-предпочитани от емигрантите дестинации са Германия (24,1%), Турция (20%) и Обединеното кралство (9,3%). В същото време 40 619 души са дошли от чужбина в България. Най-висок е делът на имигрантите от Турция (23,1%), Германия (12,1%) и Сирия (9%).

Към 31.12.2022 г. в градовете живеят 4 746 710 души, или 73.6%, а в селата – 1 701 000 души, или 26.4% от населението на страната. Към края на 2022 г. населените места в България са 5 256, от които 257 са градове и 4 999 – села. Населените места без население са 205. Най-голям е техният брой в областите Велико Търново – 69, Габрово – 68, и Кърджали, Кюстендил и Смолян – по 9.

Обективно
Обективноhttps://obektivno.bg
Обективно.БГ е независима медия за разследваща журналистика, новини без цензура и всички гледни точки.

Подкрепа за независимата журналистика

Обективно.БГ не се финансира от правителства и фондации и разчита единствено на подкрепата на своите читатели.

Разследвания
Свързани публикации

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.