Разследвания и новини без цензура

четвъртък, 22 февруари, 2024

разследваща журналистика и новини без цензура

|

info@obektivno.bg

Конгресът на САЩ гласува закон за постоянно военно присъствие в Черно море

Американски проектозакон, който е внесен в Конгреса и предстои да бъде гласуван, предвижда постоянно военно присъствие в Черно море, което законът определя като зона на стратегическите интереси на САЩ.

Според законопроекта, наречен „Закон за сигурността в Черно море от 2023 г.“, войната трябва да бъде ограничена до този регион и да не се позволи разпространението й по-нататък. Този регион включва Украйна, Румъния, България, Турция, Грузия и Молдова.

В текста на законопроекта също се казва, че трябва да се увеличат „независимите медии и подкрепяните от САЩ медийни инициативи за борба с чуждестранното зловредно влияние в Черноморския регион“.

Според законопроекта трябва да бъде изготвен „план за съобщаване на промените в позицията на НАТО на обществеността в съюзническите и партньорските страни, както и на обществеността в Руската федерация и Беларус“. Текстът не уточнява какво се има предвид под промени в позицията на НАТО и защо е нужен специален план как това да бъде съобщено на общствеността в държавите, граничещи с Черно море.

Ето пълният текст на законопроекта:

(1) в интерес на Съединените щати е да подкрепят усилията за предотвратяване на разпространението на по-нататъшен въоръжен конфликт в Европа, като признаят Черноморския регион за арена на руска агресия;

(2) крайбрежните държави на Черно море са от решаващо значение за противодействие на агресията на правителството на Руската федерация и допринасят за колективната сигурност на НАТО;

(3) многократните, незаконни, непровокирани и насилствени опити на Руската федерация да разшири територията си и да контролира достъпа до Средиземно море през Черно море представлява заплаха за националната сигурност на САЩ и НАТО;

(4) Съединените щати осъждат опитите на Руската федерация да промени границите в Черноморския регион със сила или по какъвто и да е начин, противоречащ на международното право, и да наложи сфера на влияние в региона;

(5) Съединените щати и техните съюзници трябва енергично да се противопоставят на нелегитимните териториални претенции на Русия на Кримския полуостров, по териториалните води на Украйна в Черно и Азовско море, в международните води на Черно море и в териториите, които незаконно окупират в Украйна;

(6) Съединените щати трябва да продължат да работят в рамките на НАТО и със съюзниците от НАТО за разработване на дългосрочна стратегия за засилване на сигурността, установяване на постоянно, устойчиво присъствие по източния фланг на НАТО и укрепване на демократичната устойчивост на своите съюзници и партньори в региона;

(7) Съединените щати трябва да работят в рамките на НАТО и със съюзниците от НАТО за развитие на редовно, ротационно морско присъствие в Черно море;

(8) Съединените щати следва също така да работят с Европейския съюз за координиране на стратегия за подкрепа на демократичните инициативи и икономическия просперитет в региона, която включва две държави-членки на Европейския съюз и четири държави-кандидатки за членство в Европейския съюз;

(9) Поведението на Турция към някои регионални съюзници и демократични държави е контрапродуктивно и е допринесло за увеличаване на напрежението в региона, а Турция трябва да избягва всякакви действия за по-нататъшна ескалация на регионалното напрежение;

(10) Съединените щати следва да работят за насърчаване на диалога между страните от Черноморския регион за подобряване на комуникацията и обмена на разузнавателни данни и увеличаване на способностите за киберотбрана;

(11) страните с исторически и икономически връзки с Русия очакват от Съединените щати и Европа да осигурят положително икономическо присъствие в по-широкия регион като противовес на зловредното влияние на Руската федерация в региона;

(12) в интерес на Съединените щати е да подкрепят и укрепват икономическите връзки между Съединените щати и черноморските държави;

(13) Съединените щати следва да подкрепят инициативата, предприета от държавите от Централна и Източна Европа за напредъка на инициативата „Три морета“ за укрепване на транспортната, енергийната и цифровата инфраструктурна свързаност в региона между Адриатическо море, Балтийско море и Черно море;

(14) съществуват взаимноизгодни възможности за увеличаване на инвестициите и икономическата експанзия, особено по отношение на инициативите в областта на енергетиката, климата и транспортната инфраструктура, между Съединените щати и черноморските държави и по-широкия регион;

(15) подобрените икономически връзки между Съединените щати и черноморските държави и по-широкия регион могат да доведат до засилено стратегическо партньорство;

(16) Съединените щати трябва да се стремят да се справят с предизвикателствата, свързани с продоволствената сигурност, произтичащи от разрушаването на украинските пристанища в Черно море и Азовско море, тъй като това глобално предизвикателство ще има критични последици за националната сигурност на Съединените щати, нашите партньори и съюзници;

(17) Турция, в координация с Организацията на обединените нации, изигра важна роля за облекчаване на световната продоволствена несигурност чрез договаряне на две споразумения, които да позволят износа на зърно от украинските пристанища през безопасен коридор в Черно море;

(18) Русия има брутална история на използване на глада като оръжие и трябва да бъде спряна;

(19) противодействието на принудителните икономически стремежи на КНР остава важен политически императив за по-нататъшното интегриране на черноморските държави в западните икономики и за подобряване на регионалната стабилност;

(20) Продължаващото забавяне от страна на Турция на ратифицирането на присъединяването на Швеция и Финландия към НАТО подкопава силата на алианса и възпрепятства единния международен отговор на непровокираната война на Русия в Украйна.

РАЗДЕЛ 3. ПОЛИТИКАТА НА САЩ.

Политиката на САЩ е:

(1) активно възпиране на заплахата от по-нататъшна ескалация на Русия в Черноморския регион и защита на свободата на корабоплаването в Черно море, за да се предотврати разпространението на по-нататъшен въоръжен конфликт в Европа;

(2) да се застъпи в рамките на НАТО, сред съюзниците от НАТО и в рамките на Европейския съюз разработване на дългосрочна координирана стратегия за засилване на сигурността, установяване на постоянно, устойчиво присъствие на източния фланг и укрепване на демократичната устойчивост на съюзниците и партньорите на Съединените щати в региона;

(3) да се застъпва в рамките на НАТО и сред съюзниците от НАТО за развитие на редовно, ротационно морско присъствие в Черно море;

(4) подкрепа и укрепване на икономическите връзки между Съединените щати и черноморските партньори и мобилизиране на Държавния департамент, Министерството на отбраната и други съответни федерални ведомства и агенции чрез засилване на присъствието и инвестициите на Съединените щати в черноморските държави;

(5) предоставяне на икономически алтернативи на принудителните икономически възможности на КНР, които дестабилизират и допълнително подкопават икономическата интеграция на черноморските държави;

(6) да гарантират, че Съединените щати продължават да подкрепят усилията на черноморските държави за укрепване на техните демократични институции за предотвратяване на корупцията и ускоряване на напредъка им в евроатлантическата общност;

(7) насърчаване на инициативата, предприета от държавите от Централна и Източна Европа за напредък на инициативата „Три морета“ за укрепване на транспортната, енергийната и цифровата инфраструктурна свързаност в региона между Адриатическо море, Балтийско море и Черно море.

СЕК. 4. СТРАТЕГИЯ ЗА СИГУРНОСТ И РАЗВИТИЕ НА ЧЕРНО МОРЕ.

(а) Стратегия за сигурност и Развитие На Черно Море. — Не по-късно от 180 дни след датата на влизане в сила на този закон Съветът за национална сигурност, в координация с Държавния департамент, Министерството на отбраната и други съответни федерални ведомства и агенции, е упълномощен да ръководи междуведомствена стратегия за засилване на координацията с НАТО и Европейския съюз, задълбочаване на икономическите връзки, укрепване на енергийната сигурност, подкрепа на усилията за укрепване на тяхната демократична устойчивост и засилване на помощта в областта на сигурността с нашите регионални партньори в съответствие с ценностите и интересите на Съединените щати.

(б) Цел и задачи: Инициативата, създадена съгласно алинея (а), има следните цели и задачи:

(1) Осигуряване на ефикасно и ефективно предоставяне на помощ в областта на сигурността на регионалните партньори в съответствие с ценностите и интересите на Съединените щати, като се даде приоритет на помощта, която ще укрепи защитата срещу хибридната война и ще подобри оперативната съвместимост със силите на НАТО.

[2] Засилване на подкрепата на САЩ за енергийната сигурност и интеграцията на региона с Европа и намаляване на зависимостта им от Русия, като същевременно се подкрепя енергийната диверсификация.

(3) Смекчаване на въздействието на икономическата принуда от страна на Руската федерация и КНР върху черноморските държави и идентифициране на нови възможности за преки чуждестранни инвестиции от Съединените щати и сътрудничещите страни и засилване на бизнес връзките на Съединените щати с регионални партньори в съответствие с ценностите и интересите на Съединените щати.

(4) Увеличаване на ангажираността на високо равнище между Съединените щати и регионалните партньори и засилване на икономическия растеж, финансиране на качествена инфраструктура и засилване на търговията с акцент върху подобряването на икономическото сътрудничество на високо равнище.

(5) Засилване на координацията на САЩ с Европейския съюз и НАТО, за да се постигне максимална ефективност и да се сведе до минимум дублирането.

(в) Дейности

(1) Сигурност —Стратегията, установена съгласно буква а), следва да включва следните елементи, свързани със сигурността:

(А) План за засилване на междуведомствената координация в Черноморския регион.

Б) Оценка дали е препоръчителна ръководена от САЩ инициатива със съюзниците от НАТО за увеличаване на координацията, присъствието и регионалната ангажираност между черноморските държави.

(C) Стратегия за увеличаване на помощта за сигурност за черноморските държави, фокусирана върху Украйна, Румъния, България, Молдова и Грузия.

Г) Приоритизиране на системите за разузнаване, наблюдение и разузнаване за наблюдение на операциите на Русия в Черноморския регион.

(E) Оценка на стойността на създаването на съвместен, многонационален тризвезден щаб на Черно море, отговорен за планирането, готовността, ученията и координацията на цялата съюзническа и партньорска военна дейност в по-големия Черноморски регион.

Е) Оценка на предизвикателствата и възможностите за установяване на редовно, ротационно морско присъствие на НАТО в Черно море, включително анализ на капацитета, способностите и ангажираността на членовете на НАТО за създаване на такъв тип мисия.

Преглед на чуждестранното военно финансиране, международното военно образование и обучение и друга помощ на САЩ в областта на сигурността в региона.

З) План за съобщаване на промените в позицията на НАТО на обществеността в съюзническите и партньорските страни, както и на обществеността в Руската федерация и Беларус.

(I) План за борба с руската дезинформация и пропаганда в Черноморския регион, използвайки ресурсите на правителството на САЩ, включително Центъра за глобално ангажиране.

Й) План за насърчаване на по-голяма свобода на корабоплаването, за да се даде възможност за по-голяма сигурност и икономически достъп до Черно море.

 (3) ДЕМОКРАТИЧНА УСТОЙЧИВОСТ.—Стратегията, установена съгласно буква а), включва следните елементи, свързани с демократичната устойчивост:

(А) Стратегия за увеличаване на независимите медии и подкрепяните от САЩ медийни инициативи за борба с чуждестранното зловредно влияние в Черноморския регион.

Б) По-голяма мобилизация на инициативите, ръководени от Центъра за глобално ангажиране и Американската агенция за международно развитие за противодействие на руската пропаганда и дезинформация в Черноморския регион.

Още по темата: Американският посланик огледа обекти на Вонноморските ни сили във Варна 

Обективно
Обективноhttps://obektivno.bg
Обективно.БГ е независима медия за разследваща журналистика, новини без цензура и всички гледни точки.

Подкрепа за независимата журналистика

Обективно.БГ не се финансира от правителства и фондации и разчита единствено на подкрепата на своите читатели.

Разследвания
Свързани публикации

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.