Разследвания и новини без цензура

събота, 22 юни, 2024

разследваща журналистика и новини без цензура

|

info@obektivno.bg

Тагарев е подписал тайно промени в договора за F-16 със САЩ

България и САЩ са направили промени в договора за придобиването на първата партида от 8 изтребители F-16. Този нов договор е бил подписан на 31 януари 2024 г. в Охайо, САЩ, и на 12 април 2024 г. в София, от българска страна от бившия вече военен министър Тодор Тагарев. За да влезе в сила, той трябва да бъде ратифициран от парламента. Това става ясно от писмо от Министерския съвет до парламента. В него служебният премиер Димитър Главчев иска депутатите да ратифицират новия договор.

На сайта на парламента е публикуван внесения от Министерския съвет  проект на Закон за ратифициране на международен договор за изменение и допълнение на договора за закупуването на самолети F-16 Block 70  по програмата на САЩ за чуждестранни военни продажби (Foreign Military Sales-FMS). В проекта изрично е посочено „ратифицираният международен договор да не бъде обнародван в „Държавен вестник“, т.е. да остане скрит от обществото.

В мотивите за изменението на договора, който трябва да бъде гласуван от депутатите, пише:

„Международният договор (LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“ (F-16 Block 70 aircraft and associated support) по условията на програмата за чуждестранни военни продажби на САЩ (FMS) е подписан от министъра на отбраната на 11 юли 2019 г. и е ратифициран със закон, приет от 44-ото Народно събрание на 26 юли 2019 г. Законът за ратификация е обнародван в „Държавен вестник”, брой 60 от 2019 г.

След оценка на възникнали нови възможности за подобряване на изпълнението на договора Министерството на отбраната на Република България поиска да се извършат по-значими промени в съдържанието на подписания договор. Полученият проект на международен договор за Изменение и допълнение № 2 международен договор (LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“ (F-16 Block 70 aircraft and associated support) по програмата на САЩ за чуждестранни военни продажби (Foreign Military Sales-FMS) отразява извършени от американската страна минимални промени, чието естество не изисква писмено съгласие от наша страна, и одобрени от наша страна по-значими промени в съдържанието на договора.

Проектът на международен договор за Изменение и допълнение № 2 към LOA BU-D-SAB е изготвен съобразно изискванията на американското законодателство за военни продажби и отразява практиката за извършване на промени в международните договори, посочена в стандартните условия на договорите (LOA Standard Terms and Conditions).

На основание на Протокол № 12 от заседание на Министерския съвет на 1 април 2024 г. министърът на отбраната подписа международния договор за Изменение и допълнение № 2 на международен договор (LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“ (F-16 Block 70 aircraft and associated support) по програмата на САЩ за чуждестранни военни продажби (Foreign Military Sales-FMS) при условие за последваща ратификация със следното изявление: „Този договор влиза в сила от деня на уведомяване на правителството на Съединените американски щати за изпълнението на българските вътрешноправни процедури по влизането му в сила.“

Подписаният договор за Изменение и допълнение № 2 не увеличава стойността на подписания през 2019 г. международен договор BU-D-SAB и не изисква допълнителни вноски към вече авансово заплатената от нас сума. Основните промени в договора за Изменение и допълнение № 2 към (LOA) BU-D-SAB може да се групират, както следва:

Коригиране на срокове за осигуряване на съответните компоненти и/или продукти и потвърждаване на свързани с тях пояснителни бележки, възникнали в резултат на възложени договори от ВВС на САЩ на съответни доставчици.

Намаляване или увеличаване на стойности на различни линии по договора с цел осигуряване на адекватно финансиране на дейностите, както и пренасочване на финансови средства по новосъздадени линии.

Промяна на доставчици на отбранителни продукти и услуги спрямо тези, посочени в писмото-заявка за подготовка на проекта на договор BU-D-SAB (27.03.2019 г.) поради технологични или пазарни промени.

Закриване на някои от линиите поради отпаднала необходимост или поради създаване на нови, като това не води до намаляване на потенциалните способности.

Добавени са единадесет нови линии, финансирани за сметка на заложени средства по съответните линии или чрез пренасочване на средства от други линии на  договора (съществуващи или изтрити).

Добавени са допълнителни линии, които отразяват възникнали специфични изисквания на програма FMS.

Подписаният международен договор за Изменение и допълнение № 2 към LOA LOA BU-D-SAB не намалява или стеснява заявените от българката страна изисквания за способности на оръжейната система F-16 Block 70 и осигурява възможности за оптимизиране на доставките от страна на САЩ.

Подписаният международен договор за Изменение и допълнение № 2 към LOA BU-D-SAB съдържа „контролирана некласифицирана информация“ (Controlled Unclassified Information-CUI), която не би следвало да става публично достояние по аналогия с подписания основен договор през 2019 г. Това изключва и възможността за обнародването й в „Държавен вестник“. Предвид необходимостта от гарантиране на конфиденциалност в тази връзка се предлага в чл. 2 от проекта на закон Народното събрание да разпореди международният договор за Изменение и допълнение № 2 към LOA BU-D-SAB да не се обнародва. Такава възможност е предвидена в чл. 25, ал. 2 от Закона за международните договори на Република България, според която органът, който дава съгласие за обвързване на България с международен договор, може в акта за обвързване да разпореди той да не се обнародва.

По информация от американска страна веднага след влизането в сила на закона за международния договор за Изменение и допълнение № 2 към LOA BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“ за България ще започне работа по подготовка на следващи изменения и допълнения на този и останалите FMS договори.

Срокът за подписване на предложения BU-D-SAB A2 и информиране на американската страна за изпълнението на българските процедури по влизането му в сила изтича на 18 април 2024 г.

Програма FMS установява стандартен срок от 2 месеца за подписване на договори и допълнения и изменения към тях. Предвид изискванията на Закона за международните договори на Република България спазването на този срок на практика е невъзможно. Поради това Министерството на отбраната на Република България е поискало удължаване на срока на валидност с 60 дни до 17 юли 2024 г. и очаква потвърждение от американска страна. Това допълнително удължаване на срока за влизане в сила по българското законодателство при определени ситуации може да доведе до негативни финансови последици (увеличаване на цените на продукти и/или услуги), забавяне в хода за изпълнение и в крайна сметка промяна в сроковете за доставка на самолетите и тяхната ефективна поддръжка и използване“, пише в мотивите към предложението за ратификация на промените в договора.

Още по темата: Полша ще участва в производството на F-16 за България 

Обективно
Обективноhttps://obektivno.bg
Обективно.БГ е независима медия за разследваща журналистика, новини без цензура и всички гледни точки.

Подкрепа за независимата журналистика

Обективно.БГ не се финансира от правителства и фондации и разчита единствено на подкрепата на своите читатели.

Разследвания
Свързани публикации

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.